Vložkování komínů.


Komínová vložka musí být v rámci spalinové cesty navržena a provedena tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů a místně obvyklích povětrnostních podmínek byl zajištěn bezpečný odvod spalin komínem nad střechu budovy a jejich rozptyl do volného ovzduší tak, aby nenastalo jejich hromadění a nebyly překročeny přípustné koncetrace škodlivin vztažené k předmětnému zdroji znečištění i okolní zástavbě. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob nebo zvířat a musí být zajištěna požární bezpečnost všech prostorů, kterými komín prochází. Dokončená spalinová cesta musí odpovídat požadavkům platných norem a právních předpisů.

  Kompletní informace o vložkování komínů  

obr1.jpg, 55kB
vložkování komínu


GY a SOŠ Přelouč © 2016