Kontrola komínů.


Čištění komínů a kouřovodů (spalinových cest) se provádí v souladu s nařízením vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Čištění komínů a kouřovodů provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Čištění spalinových cest se provádí dle TP K 03-01.

  Kompletní informace o kontrole komínů  

obr8.jpg, 59kB


obr3.jpg, 55kB
foto zaneseného kominu


obr6.jpg, 4,8kB
   foto čistého kominu
GY a SOŠ Přelouč © 2016